Свържете се с нас:
              6600, гр. Кърджали, Парк "Простор", Стадион "Арена Арда"

Туристически информационен център
Община Кърджали
BG  |   EN

Информация за град Кърджали


В сърцето на Източните Родопи на двата бряга на древната река Арда е разположен Кърджали – един град с необикновено минало и богата история. В продължение на три хилядолетия този край е бил люлка на различни цивилизации и култури. Тук са си дали среща траки, елини и римляни; славяни и прабългари, византийци и латинци. И днес личат следи от славното минало на Първото и Второто българско царство. За първи път Кърджали се споменава през 1607г. в османотурския регистър. Два века по-късно, през 1847г. Огюст Викенел – френски изследовател и пътешественик, пише за едно малко селце, с пазар и джамия. През 1934г. Кърджали вече е обявен за град и околийски център, а след 1949г. се развива като окръжен център.


Кърджали е обявен за град в началото на 20-ти век.  Днес Кърджали е областен град и сърцето на седемте източнородопски общини – Момчилград, Джебел, Ардино, Крумовград, Кирково и Черноочене. Обособил се в своеобразно административно, стопанско, търговско и културно средище, той е център на най-голямата община в региона.

Община Кърджали се характеризира с удобно местоположение от гледна точка на близостта й до границата с Гърция и използването на възможностите за трансгранично сътрудничество.

Районът на Кърджали е добре известен с многобройните крепости и храмове, датиращи от древността.    Древните обитатели на нашите земи са ни завещали наследство от многобройни паметници от различни исторически епохи; праисторически находки, тракийски гробници и римски мостове.

Старините на областта се гордеят с най-древните културни центрове на Егея и Средиземноморието. Откритият в местността Боровица епископски център е считан за най-ранния подобен християнски паметник в Югоизточна Европа.

С изключително значение за изучаването на средновековната архитектура и изкуство, както и за историческата съдба на Източните Родопи, е манастирът „Св. Йоан Продром" в кв. "Веселчане" в Кърджали.


При проучванията на комплекса беше доказано, че християнството навлиза по тези земи още през 9 век. Стените на църквата в манастира са били покрити с великолепни изображения на светци - воини в дрехи на византийски аристократи. В криптата на „Св. Йоан Продром" са намерени останки от висш митрополит в уникални златоткани одежди и платнен кръст с изображение на Богородица. Култовият комплекс Перперикон е безспорният фаворит сред многобройните исторически паметници на Кърджали.

Свещеният град заема площ от 17 хил. кв. м. Този удивителен паметник е по-ранен от прочутата Троя и с право беше наречен българската Микена. На това място Александър Македонски получава предсказанието, че ще завладее света. Перперикон е археологическата сензация, която накара света да заговори за Кърджали и за България. Частиците от Христовия кръст, намерени на култовия комплекс, бяха пренесени с литийно шествие в манастирския комплекс "Успение Богородично". Многобройните тракийски скални ниши, некрополи, светилища, средновековни крепости, с които е осеяна Кърджали, са част от удивителното културно-историческо наследство на този край. Регионалният исторически музей в Кърджали притежава една от най-богатите колекции в България.

Повече от 45 хиляди експоната, разположени на 1800 кв. м. площ, разказват за необикновената история и съдба на Източните Родопи. Само тук могат да се видят най-добрите образци на народната култура от източно - родопската област за периода от края на 19-ти до началото на 20-ти век. Експозицията проследява и поминъка на местното население, създал условия и традиции за съвременното развитие на областта.

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА