Свържете се с нас:
              6600, гр. Кърджали, Парк "Простор", Стадион "Арена Арда"

Туристически информационен център
Община Кърджали
BG  |   EN

СКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ


Сподели във Facebook

Намира се в м. Големия дол на с. Костино, в район с изключителен ландшафт. Представлява естествена форма, образувана под въздействието на преминаващото под него буйно дере.

Това е един великолепен скален мост, висящ във въздуха, подпрян от две колони с отрязано от всички страни платно.В недалечното геоложко минало колоните са били три, но природните сили са разделили платното между втората и третата колони и днес последната представлява голяма каменна гъба, чиято гугла е част от платното.

Височината на моста е около 10 м, дължината 15 м. а ширината 7 м, дебелината на платното е 1,5 м. Трите колони са еднакво високи, изградени от масивни зелени вулканични туфи, без наслояване.

Платното е бяло, изваяно от тънкослойни бели варовици, много устойчиви на ерозионните процеси. Това е причината то да стърчи над колоните. Скалният прозорец е формиран едновременно с Каменната сватба и Каменните гъби, като е образуван от сходни материали и по подобен начин.

Обявен е за защитен природен обект със Заповед № 415/12.06.1979 г. и заема площ от 2 дка.

В района на Големия костински дол се срещат едни от най-красивите ахати в Източни Родопи, търсени минерали за всяка една музейна колекция.

Има ограничено значение от гледна точка на опазването на биологичното разнообразие.

Режим на дейности:

1. Забранява се кастренето и повреждането на дърветата.

2. Забранява се късането или изкореняването на растенията.

3. Забранява се пашата на домашни животни.

4. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата.

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим.

6. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни

СНИМКИ: Интернет

Очаквайте скоро актуални снимки

КАК ДА НИ НАМЕРИТЕ

Адрес: с. Костино, Общ. Кърджали
Координати: ,

СКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ

ЗА КОНТАКТИ С НАС

Запитване